Chương trình “Đổi Điểm Tích Lũy 2018”

Chương trình quy đổi điểm

Tác giả:
test
Ngày đăng: 03:01 | 31/10/2018

Tên Chương Trình: “Đổi Điểm Tích Lũy 2018”

Thời gian diễn ra chương trình(*): Ngày 01/11/2018 đến 30/11/2018

Phạm vi chương trình: Toàn Hệ Thống Cửa Hàng J-P Fashion

Đối Tượng: Tất cả khách hàng đã là thành viên chương trình tích lũy điểm của J-P Fashion và có điểm tích lũy từ 500 điểm trở lên

Thể lệ chương trình:

        Khách hàng sẽ nhận được một mã voucher có giá trị tương đương gần giống như tiền mặt và có giá trị giảm trừ khi mua hàng trên toàn hệ thống cửa hàng bán lẻ của J-P Fashion.

        Khách hàng cung cấp tin nhắn có chứa mã voucher chưa qua sữ dụng trước khi nhân viên thu ngân in hóa đơn kết thúc giao dịch bán hàng.

        Mã voucher sẽ được nhập vào trong máy tính khi thu ngân thực hiện thanh toán với khách hàng

        Mã voucher sẽ được gửi đến số điện thoại mà quý khách hàng đã đăng ký khi tham gia chương trình tích lũy điểm của J-P Fashion.

        Mỗi mã voucher chỉ có giá trị sữ dụng 01 (một) lần. 

        Mỗi khách hàng khi đến đổi điểm tích lũy lấy voucher vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu thông tin khách hàng (gồm: Họ và Tên, Ngày sinh, Số Điện Thoại, địa chỉ, email, nghề nghiệp…) nhằm đảm bảo quyền lợi của quý khách.

        Mỗi phiếu thông tin khách hàng được đính kèm với hóa đơn bán lẽ để đối chiếu.

        Số điểm tích lũy trong 2018 của quý khách sẽ tự động trở về reset điểm khi mã voucher được sử dụng HOẶC sau ngày 30/11/2018.

       Quý khách hàng vẫn được hưởng ưu đãi giảm giá trước ngày sử dụng mã voucher cho đến hết ngày 30/11/2018.

 

Quy định:

        Không áp dụng cho các chương trình khuyến mãi, ưu đã khách đang diễn ra trong thời gian (*)

        Không chấp nhận mọi hình thức gộp hóa đơn bán lẻ, mỗi tên khách hàng là 01 (một) hóa đơn bán lẻ.

        Tất cả mã voucher không có giá trị mua bán, hay quy đổi bằng tiền mặt.